• 1
  • 2

Unitats didàctiques

UNITATS DIDÀCTIQUES OFERTADES ALS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA

Oferta educativa, creada per professionals i ajustada als currículums de cada curs, de manera que sigui una opció  atractiva i diferent per transmetre els continguts.
3r ESO
- Radio pel desenvolupament: solidaris a través de les ones
- Taller de ciències
4t ESO
- Monòlegs sobre la generació del 27
- Taller de cuina i química

Totes les Unitats didàctiques poden ser modificades per adapatar-se a BATXILLERAT o a les necessitats que els professors creguin convenients, a més són gratuïtes.

Enllaç a:
· Unitat didàctica 2017-2018

Premis als millors expedients de Batxillerat i Cicles Formatius

L'Ajuntament d'Eivissa, vol reconèixer l'esforç i el treball dels joves del municipi d'Eivissa, que cursen els estudis de Batxillerat i Cicles Formatius, amb un expedient acadèmic excel·lent.
Atès l'interès de la Regidoria de Joventut per valorar l'excel·lència, l'esforç i el rendiment acadèmic de l'alumnat, per donar el reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que demostren una especial preparació en els estudis, i la necessitat de promoure una formació de qualitat en l'ensenyament secundari que incentivi l'alumnat cap a la continuació d'estudis superiors, concedeix 10 premis de 300 euros cadascun.

Llegeix més...

Ajuntament de la ciutat d'EivissaAjuntament d'Eivissa - Servei d'Atenció a la Ciutadania
c. de Canàries, 35 - Edif. CETIS
tel: 971 397 600
e-correu: sac@eivissa.es