• 1
  • 2

Es tracta d’una escola de caire educatiu basada en l’educació no formal on es treballa amb els infants valors d’una forma atractiva per a ells a través de tallers de manualitats, jocs, àrees, excursions i piscina. La nostra proposta passa per dotar a la nostra oferta d’activitats d’un clar caire educatiu; i es per això que s’inclouen a la nostra programació, les activitats pròpies del Pla Municipal sobre Drogues (PMD) on es treballen les principals habilitats socials que els nens han de obtenir per a un desenvolupament físic i psíquic adequats a les diferents edats. També s'inclou l'educació en valors que es posen de manifest a través de les programacions setmanals que els monitors preparen i que treballen com a matèries transversals en les aules.

Està especialment concebut per tal de conciliar la vida laboral i familiar, cobrint les necessitats sociolaborals de les famílies durant els mesos d’estiu, ja que d’acord amb l’estructura social i econòmica d’Eivissa, l’activitat laboral de la majoria dels pares coincideix amb la finalització del curs escolar.
Es dur a terme a algunes de les escoles del municipi durant els mesos de juliol i agost en horari de 7.45 a 16 hores de dilluns a divendres i els dissabtes en horari de 9 a 14 h.
Degut a la complexa estructura i a la preparació que necessita aquest programa les inscripcions es solen dur a terme durant les primeres setmanes de maig i s’ha d’abonar l’import de la matrícula en el moment de fer la inscripció que sol ser al voltant de 120 euros per infant i per mes en concepte d’assistència, 10 euros en concepte de dissabtes que son optatius i el menjador que varia segons l’empresa contractada però que sol oscil·lar entre els 6 i 6,50 euros per dia.