• 1
  • 2

Es tracta d’una sèrie d’activitats de caire esportiu i lúdic basades en l’educació no formal on es treballa amb els i les joves valors d’una forma atractiva a través de tallers, jocs, excursions i sortides a la piscina i a la platja. La nostra proposta passa per dotar a la nostra oferta d’activitats d’un clar caire educatiu; i es per això que s’inclouen a la nostra programació, les activitats pròpies del Pla Municipal sobre Drogues (PMD) on es treballa de forma directa i indirecta la prevenció en el consum de drogues.
Està especialment concebut per tal de conciliar la vida laboral i familiar, cobrint les necessitats sociolaborals de les famílies durant els mesos d’estiu, ja que d’acord amb l’estructura social i econòmica d’Eivissa, l’activitat laboral de la majoria dels pares coincideix amb la finalització del curs escolar.

Es dur a terme a algunes de les escoles del municipi durant els mesos de juliol i agost en horari d’entrada d’entre les 8 i les 10 i de sortida entre les 14 i les 16 hores si es contracta el servei de menjador.
Degut a la complexa estructura i a la preparació que necessita aquest programa les inscripcions es solen dur a terme durant les primeres setmanes de maig i s’ha d’abonar l’import de la matrícula en el moment de fer la inscripció que sol ser al voltant de 120 euros per infant i per mes en concepte d’assistència, 10 euros en concepte de dissabtes que son optatius i el menjador que varia segons l’empresa contractada però que sol oscil·lar entre els 6 i 6,50 euros per dia.