• 1
  • 2

Es tracta d'un programa d'oci educatiu que persegueix una integració real dels i les participants, que d'una banda és una opció per a aquells pares i mares que treballen els dissabtes de matí i, per l'altre costat, és una oferta divertida d'oci saludable pels nens i nenes del municipi.
La programació, composta d'esportius, manualitats, activitats diverses i excursions, fa una incidència directa a l'atenció a la diversitat i la tolerància a les diferències. Des de la Regidoria de Joventut creiem convenient treballar la integració social des de l'oci perquè a causa de la societat tan heterogènia en la qual vivim.

Un altre objectiu que es persegueix amb aquest programa és ensenyar algunes directrius als nens i nenes d'alimentació sana i saludable, per la qual cosa, habitualment, ells mateixos elaboraran les seves esmorzars a base de sucs de fruites i altres elements naturals.
Programa que es porta a terme a l'espai C19 els dissabtes de les 10 a les 13 hores i coincideix aproximadament amb el curs escolar ja que transcorre des d'octubre fins a juny.
Tota persona menor que vulgui participar s'ha d'inscriure la primera vegada que assisteix al programa amb l'autorització d'una persona adulta (pare, mare o responsable legal).
El programa en si és de caràcter gratuït, només, en excepcionals ocasions es pot sol·licitar una col·laboració econòmica a les famílies en cas que es realitzin activitats extraordinàries com sortides al cinema, al circ, a alguna excursió especial, etc.
Tot i ser una activitat que es realitzarà a les dependències municipals de carrer Castella i que són molt cèntriques, l'entrada i la sortida dels nens i nenes haurà de realitzar acompanyats d'un o una responsable legal. Els menors no podran accedir sols al centre ni participar de les activitats sense demostrar que els seus responsables adults tenen constància.

Ajuntament de la ciutat d'EivissaAjuntament d'Eivissa - Servei d'Atenció a la Ciutadania
c. de Canàries, 35 - Edif. CETIS
tel: 971 397 600
e-correu: sac@eivissa.es