• Obertura de subvencions a estudiants, al lloguer per a joves i premis als millors expedients

    Obertura de subvencions a estudiants, al lloguer per a joves i premis als millors expedients

  • 1

Es tracta d'un programa d'oci educatiu que persegueix una integració real dels i les participants, que d'una banda és una opció per a aquells pares i mares que treballen els dissabtes de matí i, per l'altre costat, és una oferta divertida d'oci saludable pels nens i nenes del municipi.
La programació, composta d'esportius, manualitats, activitats diverses i excursions, fa una incidència directa a l'atenció a la diversitat i la tolerància a les diferències. Des de la Regidoria de Joventut creiem convenient treballar la integració social des de l'oci perquè a causa de la societat tan heterogènia en la qual vivim.

Un altre objectiu que es persegueix amb aquest programa és ensenyar algunes directrius als nens i nenes d'alimentació sana i saludable, per la qual cosa, habitualment, ells mateixos elaboraran les seves esmorzars a base de sucs de fruites i altres elements naturals.
Programa que es porta a terme a l'espai C19 els dissabtes de les 10 a les 13 hores i coincideix aproximadament amb el curs escolar ja que transcorre des d'octubre fins a juny.
Tota persona menor que vulgui participar s'ha d'inscriure la primera vegada que assisteix al programa amb l'autorització d'una persona adulta (pare, mare o responsable legal).
El programa en si és de caràcter gratuït, només, en excepcionals ocasions es pot sol·licitar una col·laboració econòmica a les famílies en cas que es realitzin activitats extraordinàries com sortides al cinema, al circ, a alguna excursió especial, etc.
Tot i ser una activitat que es realitzarà a les dependències municipals de carrer Castella i que són molt cèntriques, l'entrada i la sortida dels nens i nenes haurà de realitzar acompanyats d'un o una responsable legal. Els menors no podran accedir sols al centre ni participar de les activitats sense demostrar que els seus responsables adults tenen constància.

Notícies

  • 1
Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Tríptic programació del C19 en pdf