• 1
  • 2

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all

Proposta definitiva dels Premis als millors expedients acadèmics 2016-2017

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

------------------------------------------
Proposta de resolució provisional dels Premis als millors expedients acadèmics 2016-2017

Els interessats disposen d'un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 25 d'agost de 2017).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf


------------------------------------------
Premis als millors expedients acadèmics 2016-2017
Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 14 de juliol de 2017. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

Enllaç a:
· Bases dels premis
· Anunci BOIB
· Model de sol·licitud

Ajuntament de la ciutat d'EivissaAjuntament d'Eivissa - Servei d'Atenció a la Ciutadania
c. de Canàries, 35 - Edif. CETIS
tel: 971 397 600
e-correu: sac@eivissa.es