• 1
  • 2

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all

Llistat de persones admeses a les Escoles d'Estiu de juliol i agost 2018

• Del 4 al 8 de juny es poden pagar els serveis extres o bé el mes d’Agost.
• Els infants que NO estan admesos són per falta de pagament o perquè no són residents al municipi d’Eivissa.
• Els NO admesos podrán sol·licitar plaça de nou del 4 al 8 de juny, sempre i quant quedin vacants.
• El servei de DISSABTES al final es farà només a l’escola de Sa Bodega per a tothom. No a Sa Graduada.
• La REUNIÓ informativa serà el dissabte 23 de juny, a les 10h a Sa Bodega i a les 11.30 a Sa Graduada.

Enllaç a:
· Llistat en pdf

· Tríptic Escoles d'Estiu 2018
· Informació completa Escola d'Estiu

Ajuntament de la ciutat d'EivissaAjuntament d'Eivissa - Servei d'Atenció a la Ciutadania
c. de Canàries, 35 - Edif. CETIS
tel: 971 397 600
e-correu: sac@eivissa.es