Octubre 01, 2020

"Subministrament i instal·lació de màquines de climatització al Casal de la Igualtat"

Procedimento: Supersimplificado
Criterios de adjudicación:
Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado