Mayo 29, 2023

ajuntamentdaltvila

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 2 del barri de Sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Nota informativa a: 21 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contractació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.

---------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 21 de setembre de 2015
Data publicació BOIB: 20 d'agost de 2015

Enllaç a:
· Plec
· Annexos I
· Annexos I
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Foto de l'immoble
· Decret de la composició de la Mesa