Julio 19, 2024

Exp. Núm. 4723/2018

"Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d'Eivissa. Anys 2018-2021"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 27 de marzo de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 2217/2018

"Subministrament de productes de neteja."

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
24 de febrero de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 1731/2018

"Obres de millora de paviment de pistes d'atletisme del poliesportiu municipal de Can Misses"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en el BOIB:
17 de febrero de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 748/2018

"Contrato administrativo especial para la explotación del bar cafetería de Can Botino"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación del BOIB: 27 de enero  de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 594/2018

"Assistència tècnica, econòmica i jurídica para la elaboració de estudio de alternatives de modalitat de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa".

Tramitación: Contrato menor con publicidad
Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: 27 de enero de 2018
Enlace al perfil de contratación de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320