Juny 20, 2024
Portal de Transparència

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

50. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent

51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.
El document estratègic a implementar durant la legislatura 2015-2019 és el Manifest Eivissa Verda, que constitueix un pla detallat del que es reflexa en la secció "La ciutat on viure-> Medi Ambient" del Pla de Mandat
S'anirà informant del seguiment dels mateixos.

52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).
Estan disponibles des de l'apartat Anuncis de la Seu Virtual de l'Ajuntament d'Eivissa:
· Anuncis de la Seu Virtual

53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.
Estan disponibles des de l'apartat Anuncis de la Seu Virtual de l'Ajuntament d'Eivissa:
· Modificacions PGOU

54. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
- Convenis urbanístics

55. Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.
Des del mateix PGOU es té accés a aquesta informació:
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent