Novembre 29, 2021

ajuntamentdaltvila

Amb data 24 de juny de 2021 s'ha publicat en el BOIB l'extracte de la convocatòria de les subvencions del Patronat Municipal d'Esports per al manteniment d'entitats esportives.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al dia 8 de juliol i es realitzarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Patronat Municipal d'Esports.

Al tauló d'anuncis de la seu electrònica i als enllaços adjunts, també podeu consultar la convocatòria completa.

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica del Patronat d'Esports
· Anunci extracte de les bases al BOIB
· Convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria en pdf