Febrer 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'adquisició de llibres de text i material didàctic pel curs escolar 2019-2020, orientada a l'alumnat empadronat al municipi d'Eivissa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part de l'Ajuntament d'Eivissa, de subvencions en matèria d'adquisició de llibres de text i material didàctic pel curs escolar 2019-2020, orientada a alumnat empadronat al municipi d'Eivissa.

La tramitació s'haurà de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.
Termini: 10 dies hàbils
a partir de l'endemà de la publicació al BOIB (3 d'octubre de 2020).

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· M-004
· M-210
· M-093
· M-240
· Tràmit a la seu electrònica