Setembre 27, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de subvencions en matèria de Benestar Social per l'any 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

Publicat a BOIB núm. 164 de 22 de setembre de 2020

Llegeix més...

Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part de l’Ajuntament d’Eivissa dels premis als millors expedientes acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del municipi d’Eivissa per al curs 2019/2020.
La regidoria de Joventut concedeix aquests premis per valorar l’excel·lència, l’esforç i el rendiment acadèmic de l’alumnat, per donar reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que demostren una especial preparació en els estudis, i per incentivar l’alumnat cap a la continuació d’estudis superiors.

Llegeix més...

Ajudes al lloguer per a joves 2020

La quantia de la subvenció serà del 25 % de les mensualitats presentades correctament, agafant de referència la mitjana de les mensualitats presentades compreses entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019. >satisfà cada un d’ells, s’ha d’entendre que es paga a parts iguals. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

Termini de sol·licitud: del 9 al 29 de setembre de 2020. 

Llegeix més...

Convocatòria subvencions Participació Ciutadana 2020

Les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ASSOCIACIONS DE VESINS PER A PROJECTES D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, aprovades pel Ple, estan en vigor a partir del dia següent a la seua publicació en el BOIB (núm. 137 de 6 d'agost de 2020).

La convocatòria per a aquest any 2020, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local el passat 31 d'agost i s'ha publicat al BOIB núm. 153 de 5 de setembre 2020

Llegeix més...