Març 23, 2023

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

-----------------------------------------------------
Proposta de resolució provisional per a la concessió de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015 a les escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d'Eivissa. Data de publicació: 4 de maig de 2015

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies (10 dies) per presentar al·legacions. Igualment, informar-los que en cas que no se’n presentin, aquesta proposta tendrà caràcter de definitiva.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Enllaç a:
· Acta de la valoració definitiva


----------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 24 de juliol de 2015)

Enllaç a:
· Acta de la valoració provisional

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
29
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3