Març 18, 2018

Convocatòria Subvencions en matèria de Benestar Social any 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar entitats socials i sociosanitàries, que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB (Data de publicació 22 de febrer de 2018).

Enllaç a:
· Procediment a la Seu Electrònica