Octubre 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva de Subvencions de Benestar Social 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2019, va aprovar definitivament la concessió de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019. D'acord amb l'article 5, de les bases específiques reguladores de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019, es notifica a les entitats beneficiàries, mitjançant publicació de dia 9 d'agost al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica municipal, la proposta de resolució definitiva.

El termini per justificar és de 15 dies hàbils comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió definitiva (publicat a la seu electrònica: 09/08/2019)

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

Llegeix més...

Proposta provisional de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2016

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (data publicació 23 de maig)

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------------------------
Convocatòria de les subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2016
Període de presentació: des del dilluns 11 d'abril de 2016 fins al divendres 29 d'abril de 2016
(20 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació al BOIB).

Les bases i la documentació es poden descarregar des de la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a la seu electrònica:
· Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa
Enllaç a la Base Nacional de dades de Subvencions (BNDS):
· BNDS