Desembre 05, 2020

ajuntamentdaltvila

El compromís de la Regidoria d’Educació i Normalització Lingüística és oferir als ciutadans del municipi d'Eivissa tot un seguit de recursos que ajudin al seu creixement personal.

Tot i que el consistori no compta amb competències d'Educació transferides, sí és cert que l'Ajuntament vetla no només per la població jove d'aquest municipi, sinó també per les instal·lacions on estudien, s’ocupa de totes les infraestructures i posa a disposició del Govern nous terrenys per a usos educatius.

A més, i amb la finalitat que els més petits del municipi participin amb l'activitat municipal i sentin seva la ciutat, el Consistori forma part de diferents xarxes i agrupacions per emprendre i dur a terme experiències enriquidores en el seu desenvolupament, com ara l'organització de plens infantils on els joves realitzen les seves propostes per millorar la ciutat.

El Pla de la Infància, que actualment s'està redactant, o la integració de la ciutat d'Eivissa a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores són mostra del compromís de l'equip de govern d'oferir a tots els seus habitants formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica.

Així mateix, des de l'administració municipal s'organitzen tallers i trobades destinades a les famílies amb l'objectiu de facilitar la relació entre pares i fills i obtenir millors resultats a l'hora de conèixer, comprendre i entendre el comportament dels més joves.