abril 26, 2018

ajuntamentdaltvila

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 20 de data 16 de febrer de 2017, que se celebraran el dia 22 de maig de 2018 a les 09.00 h al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 al 20 d’abril de 2018, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).

La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 16 de maig de 2018 de 09.00 a 14.00 hores que tindrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

Totes les persones interessades podran acudir-hi lliurement amb inscripció prèvia des del 9 al 20 d’abril de 2018, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).

El Regidor de Mobilitat i Cementiris,
Juan José Hinojo Domene

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica