30 Apr, 2017

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva persones aptes proves permís municipal d'autotaxi 2017

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf


------------------------------
Llista provisional de les persones aptes de les proves per a l'obtenció del permís municipal d'autotaxi 2017
Els interessats disposen de tres dies hàbils per presentar les reclamacions que estimin oportunes en el Registre General d'Entrada, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta acta (Data de publicació: 10 d'abril de 2017).

Enllaç a:
· Llista provisional aptes en pdf

----------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses proves permís municipal d'autotaxi 2017

Llista definitiva de les persones admeses i excloses a la convocatòria de les proves per a l'obtenció del permís municipal d'autotaxi 2017
(Data de publicació: 30 de març de 2017)

Enllaç a:
· Llistat definitiu en pdf


----------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses proves permís municipal d'autotaxi 2017
Llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria de les proves per a l'obtenció del permís municipal d'autotaxi 2017
(Data de publicació: 14 de març de 2017)

Enllaç a:
· Llistat en pdf


-------------------------------------
Convocatòria proves per a l'obtenció del permís municipal d'autotaxi 2017
Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 20 de data 16 de febrer de 2017, que se celebraran el dia 6 d'abril de 2017 a les 09.00 h al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.
El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de febrer al 6 de març de 2017, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).
La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.
Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, els dies 21 i 22 de març de 2017 de 09.00 a 14.00 hores que tindrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.
Totes les persones interessades podran acudir-hi lliurement prèvia inscripció des del 23 de febrer al 6 de març de 2017, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).

Eivissa, 20 de febrer de 2017
Regidor/a d'Àrea
Juan José Hinojo Domene

Bases i temaris 2017 per a les proves d'obtenció del permís municipal d'autotaxi 2017:
· Arxiu comprimit en .zip del temari per a les proves
· Temari d'Història
· Bases per a l'obtenció del permís municipal d'autotaxi
· Enllaç al tràmit a la seu electrónica, on també podeu descarregar els models d'instància