Març 18, 2018

Pla General d'Ordenació Urbana vigent

Descàrrega de la normativa i plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Vigent:
Normativa urbanística

Els plànos estan en format PDF i pesen al voltant de 10Mb cadascun:
Plànol A.1 ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA. SISTEMES GENERALES
Plànol A.2 ESTRUCTURA URBANÍSTICA
Plànol A.3 CLASSIFICACIÓ DEL SÓL
Plànol B-1.1 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.2 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.3 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.4 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.4M CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.5 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-2.1 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.2 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.3 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.4 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.4M RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.5 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL


Des d'aquí es pot consultar la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana 1987 (Aprovació inicial)

1. Normativa i documentació urbanística (comprimit en .zip)
2. Evaluació impacte ambiental i informe de sostenibilitat econòmica
(comprimit en .zip)

3. Plànols:

O.1. ESTRUCTURA TERRITORI
O.2. CLASSIFICACIO DEL SÒL
O3-1 CAS MUT
O3-2 CAN CIFRE
O3-3 UA-14
O3-4 CAN BUFI
O3-5 CAN MISSES
O3-6 FIGUERETES
O3-7 PERE MATUTES
O3-8 GESA
O3-9 FEIXES
O3-10 DALT VILA
O3-11 TALAMANCA
O3-12 ILLA PLANA
O3-13 BOTAFOC
O.4-ESQUEMA XARXA VIÀRIA
O.5-EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
O.6.1-XARXA AIGUA
O.6.2-XARXA SANEJAMENT I PLUVIALS
O.6.3-XARXA ELÈCTRICA
O.6.4-XARXA TELECOMUNICACIONS I DERIVATS PETROLI
O.7-ÀREES PREVENCIÓ DE RISCS
O.8-PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN
O.9-PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL