Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Perfil Contractant Patronat d'Esports

Exp. Núm. 341/2021

"Reforma interior, demolició i reconstrucció del forjat de coberta dels vestuaris de la piscina de Can Misses".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 228/2019

"Servicios de limpieza de las dependencias de instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 25/10/2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat