Juliol 16, 2024
Portal de Transparència

22. S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
- Secció específica de transparència

23. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.
Cercador web

24. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos a hipervincle.

- Mapa web de l'ajuntament d'Eivissa

25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
- Instal·lacions dels serveis municipals

26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
- Seu electrònica, on es pot consultar el catàleg de tràmits

27. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la /les mateixa/es.
No existeix

28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.
- Línia verda

29. S'informa al web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.
- Canvis a la via pública
- Facebook municipal