Juny 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d ́arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2022-10082 de data 14/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d ́arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs mèrits. 

Publicació BOIB núm. 164 de 17 de desembre de 2022. Termini presentació sol·licituds: 19 de desembre de 2022 - 2 de gener de 2023, tots dos inclosos. 

Lloc de presentació de les sol·licituds:  

  •     Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa: //eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

 

Enllaç a:

· Bases publicades al BOIB