Octubre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria d’una borsa de d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar mitjançant el sistema de concurs

Resolució núm. 2021-7773 de data 27.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis o contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 18 al 29 d'octubre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Anunci rectificació bases borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Resolució núm. 2021-8657 de data 22/10/2021, per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de la constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci rectificació bases en pdf

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...