Setembre 22, 2019

ajuntamentdaltvila

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2019-5005 de data 13/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 1 plaça d'oficial de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018), pel sistema d’accés de promoció interna.

Llegeix més...

Convocatòria per a la provisió de 13 places de policia local

Convocatòria per a la provisió de 13 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa. 

Resolució núm. 2019-4974 de data 09/08/2019 per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, 1 de les quals corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018) i 12 corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de torn lliure.

El període de presentació de sol·licituds és del 28 d'agost al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos. 

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...