Mai 29, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci ajornament examen convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS
En relació als processos selectius i d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, referida a la suspensió de terminis administratius, se suspenen i s’interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues.
En conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma queda ajornada la realització del primer exercici el procés selectiu d’una plaça d'inspector/a de la Policia Local prevista pel dia 31 de març de 2020, a les 9.00 h. S’informarà de la nova data de realització quan sigui possible.

Llegeix més...