Febrer 19, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta resolució al·legacions 2n exercici i acta subsanació resolució al·legacions 1r exercici procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Anunci de subsanació del acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta subsanació resolució al·legacions primer exercici

Acta resolució al·legacions 2n exercici fase oposició procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions segon exercici

Llegeix més...