Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Llistes definitives de persones aspirants que han superat la fase d'oposició convocatòria cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local.

En teniu tota la informació en el següent enllaç:
· Web del Govern

Teniu tota la informació del procés selectiu al web:
· Web procés selectiu

--------------------------------------------------------------------------------
Llista definitiva de persones aprovades tercer exercici convocatòria cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici. La podeu consultar en el següent enllaç:

Enllaç a:
· Web del Govern

--------------------------------------------------------------------------------

Llista definitiva de persones que ha superat el segon exercici (prova d'aptitud física) i la llista de persones convocades al tercer exercici (prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat), que tendrà lloc el dia 11 de desembre de 2019 a les 15.00 hores, a les seus de l'EBAP de Mallorca i Eivissa i al Recinte Firal de Maó.

Enllaç a:
· Web del Govern

--------------------------------------------------------------------------------
Resposta correcta corresponents a la segona fase del primer exercici
(qüestionaris específics de cada ajuntament) per tal que les persones aspirants disposin de tota la informació per contrastar els resultats obtinguts en aquest primer exercici.

En teniu tota la informació en el següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/oposicionspl2019/ca/n/24102019_publicacio_dels_questionari_2a_fase_primer_exercici/?mcont=106830

Com sempre en teniu tota la informació a l'apartat de novetats de la plana web:
http://www.caib.es/sites/oposicionspl2019/ca/inici/?campa=yes

--------------------------------------------------------------------------
Enllaç a les puntuacions provisionals corresponents al primer exercici:
· Web del CAIB

----------------------------------------------------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses per a la cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local; i dates i llocs de realització del primer exercici de les proves selectives.

Enllaç a:

· Llistes en pdf
· Web amb totes les novetats sobre el procés selectiu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a la cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Enllaç a:
· Llistes en pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------
Cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, BASES, TEMARIS, EXERCICIS I BAREM DE MÈRITS DE CONVOCATÒRIA UNIFICADA ENTRE L'AJUNTAMENT I LA EBAP PER A LA COBERTURA DE 3 PLACES DE FUNCIONARIS/ES DE CARRERA DE POLICIA LOCAL.


Termini per a presentar les sol.licituds fins el 30 de maig de 2019.


TROBAREU MÉS INFORMACIÓ, LES BASES DEL PROCÉS I EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA EN AQUEST ENLLAÇ:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10984/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

A la web del procés selectiu http://oposicionsPL2019.caib.es s'afegirà la informació més important i per a consultar l'apartat de novetats.

Enllaç a:
· Informació del procediment
· Model de sol·licitud