Gener 17, 2018

ajuntamentdaltvila

Acta de la realització del tercer exercici del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Acta de la realització del tercer exercici previst a la base 6.1.3 de la convocatòria prova de coneixements per a proveir com a personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local.

Els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions respecte al contingut del acta.

Enllaç a:
· Acta en PDF
· Preguntes i respostes de l'examen

Llegeix més...