Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

1. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT MATRIMONIAL

Inici de l’expedient matrimonial al Registre Civil

Els tràmits per al matrimoni civil s’han d’iniciar sempre al Registre Civil o al Jutjat de Pau del municipi on està domiciliat o tengui la residència habitual almenys un dels futurs contraents.

Si estan domiciliats a poblacions diferents, poden elegir la que més els convengui.

Municipi de celebració del matrimoni civil i competència per realitzar-lo

Encara que els tràmits anteriors es duen a terme al Registre Civil corresponent, els contraents poden decidir que, una vegada finalitzat l’expedient prematrimonial, l’acte de celebració tengui lloc a un altre municipi i poden elegir davant de qui contreure matrimoni:
· El jutge o jutgessa encarregat/da del Registre Civil o els jutges de pau que actuen per delegació d’aquest/a.
· El/la secretari/ària judicial o notari/ària lliurement elegit pels dos contraents que sigui competent al lloc de la celebració.
· L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui al local que reuneixi les condicions adequades.

Si heu optat per celebrar-lo al municipi d’Eivissa i l’expedient matrimonial es va iniciar en un Registre Civil d’un altre municipi, heu de demanar el trasllat de l’expedient i l’autorització se us notificarà al Registre Civil d’Eivissa (carrer Sant Cristòfol 1).

2- CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Normativa

L’Ajuntament d’Eivissa celebra els matrimonis civils segons l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil per part dels alcaldes i alcaldesses.

L’ordenança municipal que regula la celebració dels matrimonis civils en aquest Ajuntament està a disposició en pdf a: Ordenança reguladora del servei de celebració de matrimonis civils i esdeveniments a l'Ajuntament d'Eivissa

També es pot consultar l’ordenança fiscal que regula les taxes que s’han d’abonar a l'Ordenança Taxa per expedició de documents administratius

Com reservar el dia i l’hora per a la celebració de la boda

Per reservar el dia i l’hora, segons la disponibilitat de l’agenda, us heu de posar en contacte amb el departament de Matrimonis Civils, de l’Ajuntament d’Eivissa.
Adreça electrónica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Documents que s’han de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament

- La sol·licitud, on s’ha de fer constar el nom dels contraents i la data i hora acordada prèviament amb el departament.
S’hi poden indicar les matrícules de dos vehicles per accedir a Dalt Vila, al lloc on es celebraran les cerimònies.
Elegiu l’idioma de celebració de la boda (la lectura del sermó pot ser en català o en castellà). En cas de necessitar traducció a un altre idioma, us heu de fer càrrec de la contractació d’un traductor jurat que estigui present durant l’acte.
- DNI, NIE o passaport de les persones contraents.
- DNI, NIE o passaport de les persones que seran testimonis a la cerimònia, majors d’edat (mínim dos i màxim quatre). No és necessari que siguin les mateixes persones que varen ser testimonis al Registre Civil.
- Els originals dels documents d’identitat s’han de presentar a la boda i han d’estar vigents en la data de celebració de l’enllaç.
- Comprovant del pagament de la taxa corresponent segons el lloc de celebració, regulat per l’ordenança fiscal vigent. La taxa es pot autoliquidar en línia des de: Autoliquidació de la Taxa per a celebració de Matrimoni civil a l'Ajuntament d'Eivissa
- Autorització del Registre Civil, signat pel jutge o jutgessa o la persona encarregada del Registre Civil. Si s’està pendent de rebre l’autorització, s’ha de comunicar en quin tràmit es troba.

Formes de presentar la sol·licitud

Una vegada reservada la data de l’enllaç, heu de presentar la documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament mitjançant una de les dues opcions:
- De manera presencial amb cita prèvia per al Registre d'Entrada.
- A través de la seu electrònica, amb certificat digital entrant en el tràmit: "Matrimoni Civil - Sol·licitud de Matrimoni Civil"

Cita prèvia i forma de contactar, per a informació, reserves i lliurament de documentació

Per accedir presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa (c. de Canàries 35), heu de demanar CITA PRÈVIA a través de la seu electrònica:
- Per a lliurament de documentació de forma presencial, heu de triar el servei de "REGISTRE D'ENTRADA".
- Per a informació sobre el tràmit, heu de triar el servei de "BODES / PARELLES" i us contactaran per telèfon.

També podeu contactar amb el departament de Matrimonis Civils a través de l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Llocs disponibles per a la celebració de la cerimònia nupcial a l'Ajuntament d'Eivissa i taxes corresponents:
Al Saló de Plens de Can Botino (lloc de celebració de noces amb caràcter general), amb una durada aproximada de 20 minuts: 120,00 €

Per als següents llocs, a més de la sol·licitud del matrimoni civil, heu d'obtenir la llicència d'ocupació de l'espai públic:
Al baluard de Sant Pere, al baluard de Santa Tecla o al Claustre del Convent dels Dominics:
- Celebració de noces amb una durada màxima de 2 hores: 600 €
- Celebració de noces amb càtering i una durada màxima de 6 hores: 1.200 €

Al baluard de Santa Llúcia (només una de les dues zones):
- Celebració de noces amb una durada màxima de 2 hores: 1.000 €
- Celebració de noces amb càtering i una durada màxima de 6 hores: 2.000 €

Es permetrà que les persones interessades organitzin un aperitiu de peu i música que no podrà excedir dels 50 decibels en horari diürn, ni de 45 decibels en horari nocturn (segons estableix l'ordenança reguladora del servei de celebració de matrimonis civils).

Les persones residents al municipi d'Eivissa per un període mínim de tres anys, tenen una reducció del 50 % en les taxes relacionades.

Protocol i normes de seguretat davant la situació actual de pandèmia COVID-19

S’ha de tenir en compte i respectar la normativa vigent en cada moment per a aquest tipus de celebracions, segons les publicacions oficials. L'aforament màxim de persones permès a la sala, així com la resta de les normes se us comunicarà prèviament.

Altres dades d'interès

El dia del casament és un dia molt especial per a les parelles que contreuen matrimoni i generalment ho celebren amb els seus familiars i amics. Si alguna persona de les assistents ho desitja, pot dedicar unes paraules a la parella, llegir un text, un poema, fer un regal, etc. També es permet decorar l'espai públic o la sala, de forma adequada, i realitzar fotos o gravacions. Prèviament podeu posar-vos en contacte amb el departament per organitzar-ho.

En cap cas es permet tirar arròs, confeti, pètals o similars a l'interior del recinte consistorial, si bé la mesura no afecta l'exterior de l'edifici municipal.

Si per algun motiu desitjau que l’enllaç sigui oficiat per una regidora o regidor en concret, heu d'indicar-ho a la sol·licitud.