Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Des de la Regidoria d'Urbanisme es concedeixen tots els permisos necessaris referents a obres, modificació d'immobles o ocupació de la via pública.

Molts d'aquests tràmits es poden fer a través de la seu electrònica. No obstant això, algunes d'aquestes gestions s'han de dur a terme de forma presencial en requerir la presentació de projectes o el pagament de taxes.

A Urbanisme es concedeixen les llicències de:
· Obra Major
· Comunicació Prèvia [que abans de la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl -LOUS- de 2014 es denominava obra menor]
· Segregació de Parcel·les
· Tendals
· Ocupació de Via Pública lligada a una llicència d'obres
· Rases
· Rètols
· Modificació d'un immoble

NORMATIVES

Quant als tràmits, l'Àrea d'Urbanisme tramita i impulsa els diferents instruments d'ordenació urbanística, que en el cas del municipi d'Eivissa són:

Pla General d'Ordenació Urbana [PGOU]: Es tracta del document, d'àmbit municipal, que recull el projecte de ciutat. S’hi estableix la classificació del sòl, la programació del seu desenvolupament o la definició dels elements fonamentals del territori, entre d'altres.

Plans especials: Aquests determinen el desenvolupament d'una àrea en concret. El seu àmbit d'actuació és el sòl urbà i la seua finalitat està basada en la millora urbanística.

Plans parcials: Són els instruments d'ordenació urbana que tenen per objecte el sòl urbanitzable a desenvolupar.

Estudis de detall: Instruments de planejament urbanístic, que tenen, entre altres objectius, concretar l'ordenació detallada en sòl urbà o modificar l'existent.

Projectes de compensació: És el projecte que ha de formular una Junta de Compensació que recull la distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris.

Projectes d'urbanització: Document tècnic de planejament urbanístic, que no és altra cosa que el projecte executiu de les obres d'urbanització d'un carrer, plaça, polígon, sector o barri.

Així mateix, i des de la seu electrònica, també es poden obtenir certificats relatius a:
· Antiguitat
· Final d'obra
· Certificat d'usos
· Certificat de distància
· Certificat de qualificació urbanística

Departament d'Urbanisme
Plaça Espanya, 1
971397503
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Cita prèvia