abril 21, 2018

ajuntamentdaltvila

Notificació de la Proposta Resolució definitiva sobre la concessió d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar del curs escolar 2016-2017 per alumnat empadronat al municipi d'Eivissa.

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

-----------------------
Resolució definitiva subvencions adquisició de llibres de text i material didàctic 2016/2017
S'atorga a les persones interessades un termini de deu dies (10 dies) per presentar al·legacions. Igualment, informar-los que en cas que no se’n presentin, aquesta proposta tendrà caràcter de definitiva (Data de publicació: 29 de maig de 2017.

Enllaç a:
· Resolució provisional en pdf


--------------------------------------------------
Convocatòria subvencions adquisició de llibres de text i material didàctic 2016/2017
Bases de la Convocatòria de les subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per la curs escolar 2016-2017 per a les escoles del primària amb alumnat empadronat al municipi d'Eivissa
Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB de l’extracte de la convocatòria.
Data publicació al BOIB: 1 d'abril de 2017

Enllaç a:
· Anunci Bases BOIB
· Tràmit a la seu electrònica