Gener 25, 2022

ajuntamentdaltvila

Nou servei d'empadronament

A partir del 15 de febrer de 2021, l'empadronament deixarà de fer-se al moment.

Així, les persones que vulguin empadronar-se al municipi d'Eivissa, hauran d'acudir al registre d'entrada, amb la documentació original necessària (que poden trobar en el següent enllaç: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants). No cal portar còpies d'aquesta documentació.

Per poder acudir al registre d'entrada s'haurà de demanar cita prèvia a través de la seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia

A més, a partir de el 15 de febrer de 2021, el tràmit d'alta o modificació en el padró municipal, també podrà fer-se de forma electrònica a través de la seu de l'ajuntament, utilitzant un certificat electrònic o el servei d'identificació Cl@ve. En aquest cas d'alta a través del registre electrònic, l'ajuntament es reserva el dret a realitzar les corresponents accions per a comprovar la veracitat de la informació presentada.

Enllaç a:
· Informació sobre el tràmit en pdf
· Tràmit: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
· Cita prèvia al registre d'entrada

Viver d’Empreses

Viver d'EmpresesEl Viver d'Empreses és una estructura d'acollida temporal pensada per ubicar empreses a l'inici de la seva activitat, acompanyar-les i prestar-les determinats serveis adaptats a les necessitats de cada projecte empresarial amb la finalitat de facilitar el desenvolupament d'iniciatives d'interès per Eivissa.
Constitueix un espai físic, que combinant l'oferta de locals, formació, assessorament i prestació de serveis, tracta de cobrir les necessitats bàsiques de petites empreses, permetent millorar les serves expectatives de supervivència.
Ubicat a una planta baixa en el centre de la Ciutat d'Eivissa, disposa d'una superfície de 600m2 amb espais comuns i 16 mòduls per l'allotjament d'empreses de entre 12 m2 i 26 m2, alguns dels quals es poden convertir en mòduls dobles o triples d'entre 36m2 a 54 m2.
Tots els mòduls estan dotats d'instal·lacions individuals d'electricitat, telèfon, accés a Internet i climatització permetent la immediata posada en marxa de l'activitat empresarial.
Les empreses allotjades tenen accés a les instal·lacions les 24 hores del dia, durant tot l'any.
Els espais comuns consten de zona recepció i administració, dos àrees d'espera i de reunions informals, una sala d'usos múltiples i la zona de lavabos.
Les instal·lacions del Viver d'Empreses són totalment accessibles a persones amb mobilitat reduïda, així com l'accés al mateix des del carrer, que compta, a més, amb dos places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda.
A les mateixes instal·lacions s'ofereix l'assessorament empresarial necessari, tant per realitzar el projecte empresarial i posar en marxa l'activitat, com per consolidar el negoci i elaborar plans estratègics, així com accés a la resta de serveis oferts dins Eivissa Crea.

A més, les empreses allotjades al Viver d'Empreses disposen dels següents serveis:
Recepció i control d'accessos
Fotocopiadora
Fax
Accés a serveis telemàtics
Neteja i manteniment
Seguretat i vigilància
Àrea de descans i de reunions informals
Sala d'usos múltiples

Viver d'Empreses


Enllaç a:
·Dossier Viver d'Empreses

Padró Municipal

La població del municipi d'Eivissa en l'actualitat és de 51.128 persones.
Els ciutadans que vulguin registrar-se al padró municipal han d'anar al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) on se'ls atendrà exclusivament amb cita prèvia.
Els tràmits que s’hi poden fer són: donar-se d'alta o de baixa en el padró municipal, canvi de domicili, i certificats d'empadronament i de viatge. També es pot tramitar la renovació d'inscripció patronal per a estrangers, amb o sense autorització de residència permanent.
L'enllaç de la Seu Electrònica, a l'apartat Tràmits Padró, permet obtenir més informació sobre aquests tràmits, els formularis i documentació a presentar. També concreta si la tramitació ha de ser presencial o pot ser electrònica, en aquells casos que no requereixin cita prèvia.

Adreça i horaris d'atenció:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
C. de Canàries, 35 baixos
07800 – Eivissa
Telèfon: 971397600 (ext. 21005)
Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horaris d'atenció: de dilluns a divendres de 08.30 h a 14.00 h.
Per obtenir cita prèvia ha d'anar a:
https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
i triar Registre d'Entrada.

Modernització

L'Ajuntament d'Eivissa porta anys desenvolupant projectes per modernitzar els seus serveis a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l'objectiu de convertir-se en una administració electrònica.

Per a això compta amb el departament de Modernització i Millora Contínua, que col·labora estretament amb l'àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies.
El camí cap a la modernització va començar el 26 de juny de 2014 quan es va engegar la seu electrònica, eivissa.sedelectronica.com, un servei destinat a facilitar als ciutadans la realització de tràmits davant l'administració.
En l'actualitat, ja són gairebé 2.000 les persones que utilitzen aquest sistema que els evita haver de desplaçar-se a les dependències municipals i que els permet dur a terme tràmits sense limitacions de dies o horaris.

L'Oficina Virtual és la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa. En accedir-hi, els ciutadans poden recuperar documents, obtenir informació sobre els tràmits administratius, descarregar formularis o consultar l'estat dels seus expedients iniciats telemàticament, entre altres serveis.

Entre els avanços de l'àrea de Modernització es troba el Portal de Transparència, l’objectiu del qual és facilitar a la ciutadania l'accés a la informació sobre el funcionament institucional, la utilització dels recursos públics i la gestió municipal.

L'Ajuntament d'Eivissa està adherit a l'Organització Transparència Internacional i ha decidit complir amb els 80 indicadors que estableix l'organització per mesurar la transparència en la informació que les administracions faciliten als ciutadans.
La informació es pot consultar a través dels següents apartats:
A) Informació sobre la Corporació municipal (indicadors de l'1 al 18).
B) Relacions amb els ciutadans i la societat (indicadors del 19 al 34).
C) Transparència economicofinancera (indicadors del 35 al 45).
D) Transparència en les contractacions i costos dels serveis (indicadors del 46 al 49).
I) Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient (indicadors del 50 al 64).
F) Indicadors Llei de transparència (indicadors del 65 al 80).
G) Indicadors propis de l'Ajuntament d'Eivissa

Per la seva banda, l'àrea d'Informàtica i Tecnologia s'encarrega d'agilitar els processos interns entre els departaments, per donar una resposta més ràpida i eficaç a la ciutadania.
Els 80.000 documents signats de manera electrònica fins al moment són una bona mostra d'aquesta transformació.

Eivissa Crea

Què és “Eivissa Crea”?
L’objectiu d’EIVISSA CREA és sensibilitzar cap a l’autoocupació i la motivació empresarial i oferir assessorament i serveis a les persones amb esperit emprenedor durant les diferents fases del procés per a crear la pròpia empresa, des de la definició de la idea i l’anàlisi de la viabilitat, fins a la consolidació.

Serveis que ofereix Eivissa Crea

* Sensibilització i foment de l’esperit emprenedor en tots els àmbits i col·lectius.
* Suport personalitzat i individualitzat a la persona emprenedora en el procés de creació d’empreses, des de la idea de negoci fins a la constitució i posada en marxa (estudis de viabilitat, desenvolupament de plans d’empresa assessorament sobre finançament, ajuts i subvencions).
* Foment de la creació d’empreses d’economia social (suport a la creació de cooperatives de treball).
* Accés a consultes gratuïtes amb professionals col·legiats (advocats, aparelladors, arquitectes, economistes, enginyers, graduats socials, pèrits).
*Viver d’empreses, estructura d’acollida temporal pensada per ubicar empreses durant la fase inicial de l’activitat empresarial a un cost molt inferior al preu de mercat i amb serveis d’assessorament i suport professional individualitzat.
* Suport a la consolidació d’empreses existents per enfortir la seua capacitat de creixement.
* Tallers temàtics i activitats formatives en diverses àrees d’interès empresarial.

El conveni signat l'any 2016 entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció económica i el desenvolupament local permet oferir totes les actuacions d’Eivissa Crea a la ciutadania de tota l’illa. L'aportació del Consell d'Eivissa per a l'any 2020 fou de 30.000€, mentre que l'aportació per a 2021 és de 20.000€.

Contacte:
C/ Arquebisbe Cardona Riera, 19 07800, EIVISSA
Tel. 971.199 982 · Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Podeu sol·licitar Cita prèvia a:
· Cita prèvia en línia