Novembre 29, 2021

ajuntamentdaltvila

Regidoria de Participació Ciutadana, Igualtat i Transparència

La Regidoria de Participació Ciutadana, Igualtat i Transparència té l'objectiu d'impulsar les polítiques necessàries perquè l'Ajuntament d'Eivissa sigui una institució cada vegada més oberta, transparent i democràtica.
Les principals línies d'actuació són el foment de la participació ciutadana en la presa de decisions municipals, la transparència en l'acció de govern i la defensa de la igualtat a través de l'educació i la sensibilització.

L'àrea de Participació Ciutadana cerca fomentar la corresponsabilitat en la presa de decisions mitjançant eines com els Pressupostos Participatius i el Consell de Participació Ciutadana.
També té l'objectiu de posar en marxa la consulta en línia per obrir la participació a tota la ciutadania.
L'impuls de l'associacionisme, amb l'aportació de recursos a les entitats del municipi, també integra el pla d'acció d'aquesta Regidoria, encarregada a més de la coordinació dels regidors de barris, que afavoreixen una major proximitat amb els vesins.
En el foment de la transparència, la participació ciutadana és un eix fonamental, que compta amb un apartat propi al Portal de Transparència, denominat Relacions amb la Ciutadania.

A l'àrea d'Igualtat, la Regidoria té la finalitat de promoure l'equitat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida.
Un dels seus objectius és redactar el segon Pla Municipal per a la Conciliació de la Vida Personal, Familiar i Professional, després de ser el primer ajuntament de l’illa a engegar un pla d'aquestes característiques i a donar assessorament a empreses i entitats.
La posada en funcionament de la casa de Sa Colomina, com a nova seu per al Casal de Dones, on homes i dones puguin exercir activitats i tallers d'integració, normalització i visibilitat, serà el punt de partida perquè la igualtat tengui un protagonisme destacat en les polítiques municipals.
Entre altres accions, també es desenvolupen tallers de sensibilització per a infants i joves als centres educatius, així com l'activitat Jugant en Igualtat, perquè les noves generacions creixin aprenent valors d'igualtat i respecte.

La regidoria es completa amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC), que inclou, entre d’altres, el padró municipal.

Regidoria de Medi Ambient

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa es marca com a objectiu gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l'entorn. A més, pretén liderar els compromisos de millora del medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic per tal de garantir una qualitat de vida sostenible als ciutadans del municipi.

En aquesta àrea es treballa perquè Eivissa compti amb una òptima recollida i gestió dels residus així com la neteja viària de tots els seus carrers. Des de la Regidoria de Medi Ambient també es vigila l'estat de les platges, els jardins i es gestiona el Centre de Recuperació Animal, situat a Sa Coma, a més de vetllar pels animals de companyia que conviuen al municipi.

El subministrament de l'aigua i el sanejament, el control de plagues o la contaminació acústica són altres dels apartats que ocupen i preocupen a aquesta Regidoria, sense oblidar la vital tasca de conscienciar tots els ciutadans sobre la importància dels problemes ambientals. Aquesta última tasca esdevé un element clau per avançar cap a una sostenibilitat ambiental, econòmica i social i fomentar la corresponsabilitat ambiental entre els més joves del municipi.

Regidoria de Seguretat Ciutadana

La regidoria de Seguretat Ciutadana està integrada pel cos de la Policia Local d'Eivissa, i per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
La Policia Local compta actualment amb 112 efectius, encarregats de la vigilància del compliment de les ordenances municipals, el trànsit i la seguretat ciutadana.
L'Associació de Protecció Civil està formada per 40 persones que contribueixen de forma voluntària a la protecció de les persones i béns davant diferents tipus d'emergències.

Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans

La Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans es compon del departament de Recursos Humans, que és el responsable de la gestió dels 437 treballadors que conformen l'Ajuntament d'Eivissa.
L'àrea de Recursos Humans compleix les funcions de selecció de personal, contractació, nòmines i seguretat social, control de la presència, permisos, vacances i cursos de formació interna.
Les convocatòries per a la selecció de personal es poden trobar en el tauler d'anuncis de la web de l’Ajuntament d’Eivissa, on a més es publiquen les bases i els resultats de les proves.
Les persones interessades a participar en els processos de selecció hauran de presentar una sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa o bé al telèfon 971 397600.

El departament d'Hisenda s'encarrega de la gestió dels serveis econòmics de l'Ajuntament d'Eivissa. La seva principal funció és generar recursos per al funcionament de la institució mitjançant l'elaboració de pressupostos municipals que garanteixin la prestació dels serveis i el desenvolupament dels projectes de les diferents regidories.
S'encarrega de la recaptació i la gestió tributària, per assegurar els ingressos, i dels serveis de Tresoreria i d'Intervenció, per fiscalitzar i complir amb el pagament de les factures i les despeses municipals.

L'àrea de Secretaria General, Serveis Jurídics i Contractació, també s'integra en aquesta Regidoria. La seua funció és certificar la legalitat dels plecs i contractacions dels serveis públics, així com la defensa dels interessos generals de la institució.