Març 22, 2023

La Nova Avinguda

Impulsam un canvi de model

La remodelació integral de l’avinguda d’Isidor Macabich forma part d’un conjunt d’actuacions per fer d’Eivissa una ciutat més moderna i centrada en els vianants.

Algunes d’aquestes actuacions ja estan realitzades com l’adequació per a vianants del passeig de Vara de Rey i la plaça des Parc, la reforma del passeig de ses Figueretes, el nou tram de carril bicicleta a l’avinguda de Bartomeu Rosselló, que connectarà amb el d’Isidor Macabich fins a l’E-10, i l’ampliació de voreres a l’Eixample, entre d’altres.

Volem fer més amable la ciutat per al vianant, els infants i les persones grans, i més segura per a les bicicletes.

Una nova mobilitat per dependre menys del cotxe privat i donar alternatives més sostenibles i saludables.

Com es farà l'obra?
L’obra de remodelació de l’avinguda d’Isidor Macabich avança per grups d’illes. En primer lloc s’obren les rases als dos costats de l’avinguda per instal·lar les noves canonades de sanejament. Seguidament, es tapen les rases i s’instal·len les canonades d’abastiment d’aigua i les esteses soterrades del nou enllumenat públic.
Posteriorment es començarà la rasa més important, que és la de pluvials; s’obrirà una vegada finalitzi la instal·lació de fontaneria i enllumenat.

Una vegada acabades les instal·lacions soterrades, s’omplen les rases i l’obra es desenvolupa a nivell de carrer. Aquest serà el moment en què es comenci la part de l’obra més visible, intervenint en les voreres. Posteriorment i per acabar l’obra, es col·locaran tots els elements de mobiliari urbà, el nou arbrat, l’asfaltat i la construcció del carril per a bicicletes.

Enllaç a:
· Díptic informatiu

Notícies