Desembre 12, 2019

ajuntamentdaltvila

IMVISA és una Societat Anònima de capital públic que depèn de l'Ajuntament d'Eivissa. El seu Consell Executiu el conformen els mateixos membres del Ple, el que assegura el control des de l'Administració Pública.

El seu objecte és promoure les gran obres i projectes públics sense haver de requerir de la maquinària administrativa.

Membres del Consell d'Administració:
President: Sr. Rafael Ruiz Gónzalez
Vicepresident: Sr. Juan Ribas Ferrer
Secretària: Sra. Estefania Torres Sánchez
Vocals:
Sra. Elena Lopez Boned
Sr. Idelfonso Molina Jiménez
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Maria Fajarnés Costa
Sr. Juan José Tur Ripoll

Contacte:
Adreça:
c. de Canàries, 35 
Tel: 971 397 600