Juliol 10, 2020

ajuntamentdaltvila

La Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans es compon del departament de Recursos Humans, que és el responsable de la gestió dels 437 treballadors que conformen l'Ajuntament d'Eivissa.
L'àrea de Recursos Humans compleix les funcions de selecció de personal, contractació, nòmines i seguretat social, control de la presència, permisos, vacances i cursos de formació interna.
Les convocatòries per a la selecció de personal es poden trobar en el tauler d'anuncis de la web de l’Ajuntament d’Eivissa, on a més es publiquen les bases i els resultats de les proves.
Les persones interessades a participar en els processos de selecció hauran de presentar una sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa o bé al telèfon 971 397600.

El departament d'Hisenda s'encarrega de la gestió dels serveis econòmics de l'Ajuntament d'Eivissa. La seva principal funció és generar recursos per al funcionament de la institució mitjançant l'elaboració de pressupostos municipals que garanteixin la prestació dels serveis i el desenvolupament dels projectes de les diferents regidories.
S'encarrega de la recaptació i la gestió tributària, per assegurar els ingressos, i dels serveis de Tresoreria i d'Intervenció, per fiscalitzar i complir amb el pagament de les factures i les despeses municipals.

L'àrea de Secretaria General, Serveis Jurídics i Contractació, també s'integra en aquesta Regidoria. La seua funció és certificar la legalitat dels plecs i contractacions dels serveis públics, així com la defensa dels interessos generals de la institució.