Gener 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Coordinadora de Modernització i Millora Contínua

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 600

Les funcions concretes assignades en aquesta plaça són les següents:
- Implantació de projectes de modernització de l’Administració municipal.
- Promoure l'eficàcia i la qualitat dels serveis dels diferents departaments i l'dministració electrònica.
- Coordinar i assessorar l’organització dels plans de treball i dirigir el treball a realitzar en cada departament.
- Coordinar l’assignació de tasques a persones i recursos d’acord amb les necessitats de l’organització en matèria de gestió de processos i millora contínua.

- Coordinar i assessorar la implantació dels processos al gestor d'expedients i a l'oficina virtual.
- Encarregar-se que els responsables de cada àmbit actuïn segons els criteris prèviament establerts i que cada unitat o dependència obtingui els resultats previstos i, si cal, aplicar les mesures correctores pertinents.
- Proposar a l'Equip de Govern projectes de millora de l'eficàcia i l'eficiència municipal.
- Informar l'equip de govern de les incidències sorgides en les diferents actuacions i els resultats obtinguts pels departaments i grups de treball respecte als objectius fixats i el nivell de qualitat assolit en la prestació dels serveis.
- Dirigir i coordinar la implantació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (Edusi) i de manera més específica, la inversió aprovada per la Unió Europea a través del Fons Feder.
Dotació econòmica de 43.411,48 euros anuals bruts repartits en 14 pagues.

Currículum Vitae:

Núria Riera és Project Manager especialitzat en Projectes d'innovació, gestió de la qualitat i la tecnologia, transformació digital i gestió de fons públics, amb més de 14 anys d'experiència en el sector de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Va obtenir la llicenciatura de Biologia, el DEA i el màster en Formació del Professorat a la Universitat de les Illes Balears - UIB.

Vinculada des de 2007 al Govern de les Illes Balears, a la Fundació BIT (centre Illes Balears Innovació Tecnològica adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears), clústers i empreses de base tecnològica instal·lades al Parc Bit (Parc tecnològic de les Illes Balears).

Actualment, i des de novembre de 2021, és coordinadora de l'àrea de Modernització i Millora Contínua de dades a l'Ajuntament d'Eivissa.