Mai 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Grup municipal Socialista:
Sr. José Juan Tur Cardona. Suplent: Sra. Elena López Bonet
Sra. María del Carmen Boned Verdera. Suplent: Sra. Estefanía Torres Sánchez
Sr. Agustín Perea Montiel. Suplent: Sra. Rosa María Rubio García

Grup municipal Popular:
Titulars:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas
Sr. Juan José Tur Ripoll
Suplents:
Sra. Lourdes Cardona Ribas
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Maria Fajarnés Costa

Grup municipal Guanyem Eivissa:
Sr. Juan Ribas Ferrer. Suplent: Sra. Gloria Corral Joven.
Sra. Vicenta Mengual Llull. Suplent: Sr. Juan José Hinojo Domene.

Grup municipal ÉPIC:
Sr. Antonio Villalonga Juan

Enllaç a:
Atribucions de l'àrea