Juny 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Grup municipal Socialista:
Sra. Elena López Bonet. Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. José Juan Tur Cardona. Suplent: Sra. Rosa María Rubio García
Sra. Montserrat García Cuenca. Suplent: Sra. Estefanía Torres Sánchez

Grup municipal Popular:
Titulars:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan Flores Jiménez
Sr. Pablo Gárriz Galván
Suplents:
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sr. Jacobo María Varela de Limia
Sra. María Fajarnés Costa

Grup municipal Guanyem Eivissa:
Sr. Juan Ribas Ferrer. Suplent: Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene. Suplent: Sra. Vicenta Mengual Llull

Grup municipal ÉPIC:
Sr. Antonio Villalonga Juan

Es proposa que la composició de la Comissió de Control del PEPRI de sa Penya-La Marina sigui la mateixa que la del PEPRI de Dalt Vila, sent la seva composició, en virtut d'aquest últim Pla Especial, la mateixa que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

Enllaç a:
Atribucions de l'àrea