Octubre 22, 2020

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 18036/2018

"Assistència tècnica per a espectacles i activitats culturals i manteniment d'i·luminació, so, imatge, i maquinària en el espai cultural Can Ventosa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 20 de novembre de 2018
Data publicació a la Plataforma de l'Estat: 20 de novembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16649/2018

"Subministre de dos vehicles turismes per a la Policia Local d'Eivissa per lots"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 26 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16625/2018

"Construcció de quatre grups de nínxols en el nou cementeri d'Eivissa (grups BI-BL-BM-BN)"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 24 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15124/2018

"Subministrament, instal·lació i manteniment de pilones retràctils automàtiques per a la peatonització del Passeig de Vara de Rei i carrers adjacents així com la seva senaylització amb semàfors"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 18 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15408/2018

"Subministre per a l'adquisició d'un furgó per al departament de jardins"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat