Novembre 29, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 22717/2021

Obres d'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en col·legis Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres i Can Cantó, edifici CETIS i biblioteca Can Ventosa, per lots. Cofinançat per fons FEDER-EDUSI

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Enllaç als projectes:
· Can Cantó
· Can Misses
· Can Ventosa
· Cas Serres
· CETIS
· Sa Bodega
· Sa Joveria

Exp. Núm. 22421/2021

"Subministre de línies de vida per a la pista d'atletisme i la pista de pàdel des Viver”

Procediment: Abreujat simplicat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3193/2021

"Servicio gestión de la zona de primera acogida (ZPA)”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17056/2021

"Contrato de mantenimiento y asistencia técnica de las aplicaciones informáticas que conforman el backoffice municipal del Ayuntamiento de Eivissa”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18957/2021

"Projecte constructiu per a la continuïtat del carril bici en l'Avda. Isidoro Macabich per l'Avinguda Bartomeu Roselló i la connexió amb E-10, TM Eivissa. Projecte cofinançiat pels Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat