Juliol 12, 2020

ajuntamentdaltvila

Es comunica que les dates de cobrament en període voluntari per a l´exercici 2020 seran les compreses entre el dia 17 d´agost i el dia 2 de novembre de 2020.

Data de càrrec de rebuts domiciliats, dia 15 d´octubre de 2020.

El que es fa públic per a general conexeixement.
Eivissa, 16 de juny de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf