Agost 08, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11112/2017

"Obra de la zona recreativa a Illa Plana, carrer de Sant Francesc de Formentera, TM Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 95 de 3 d'agost de 2017

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10412/2017

"Suministro de vestuario reglamentario para la Policía Local de TM Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 25 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Enllaç a:
· Excel vestuari

Exp. Núm.: 10561/2017

"Subministrament de desfribril·ladors semiautomàtics (DESA) per al municipi d'Eivissa, així com el seu manteniment i formació als usuaris"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 88 de 20 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
·
Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10335/2017

Projecte de millora del paviment esportiu de les pistes exteriors dels col·legis públics de Portal Nou i Can Cantó per lots

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 84 de data 11 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'estat

 

Exp. Núm. 10036/2017

"Servicio de información, vigilancia de salas y atención al público en el Museo de Arte Contemporáneo y centros adscritos del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 4 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
77
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319