Juny 30, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 13487/2018

"Renovación de las pistas deportivas del colegio de Sa Graduada"

Procediment:
Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 29 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13665/2018

"Subministre del paviment del parc infantil de l'avinguda Sant Jordi"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 28 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13620/2018

"Acondicionamiento de las aceras en la calle Madrid, TM Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 28 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13672/2018

"Projecte d'adaptació dels passos de vianants en els barris Des Clot, Sa Bodega, Ses Canyes i S'Hort des Bisbe"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 27 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13637/2018

"Proyecto de camino para invidentes"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 27 d'agosto de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
76
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319