Agost 11, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 2148/2019

"Serveis d'abalisament de la zona de bany próxima a ses Figueres, Talamanca, i el canal de natació de Puig d'Es Molins"

Procediment: Simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 14 de febrer de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 2071/2019

"Acondicionament de zones ajardinades del barri de Ses Figueretes del Terme Municipal d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 7 de febrer de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plaforma de l'Estat

Exp.Núm. 848/2019

"Proyecto de demolición del antiguo retén municipal"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 18 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 612/2019

"Servei d'explotació del bar-cafeteria del local de l'associació de veïns de Platja d'en Bossa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 16 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
77
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319