Desembre 10, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 26427/2021

"Subministre d'un vehicle patrulla per a la Policia Local"

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22421/2021

"Subministre de línies de vida per a la pista d'atletisme i la pista de pàdel des Viver”

Procediment: Abreujat simplicat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3193/2021

"Servicio gestión de la zona de primera acogida (ZPA)”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17056/2021

"Contrato de mantenimiento y asistencia técnica de las aplicaciones informáticas que conforman el backoffice municipal del Ayuntamiento de Eivissa”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18957/2021

"Projecte constructiu per a la continuïtat del carril bici en l'Avda. Isidoro Macabich per l'Avinguda Bartomeu Roselló i la connexió amb E-10, TM Eivissa. Projecte cofinançiat pels Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17951/2021

"Subministre i instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles al municipi d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat