Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 32425/2021

"Subministre i instal·lació d'una planta refrigeradora (bomba de calor) per a substitució de l'existent al museu Puget".
Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 30429/2021

"Proyecto mallado red municipal barrio Can Escandell, Can Misses y Cas Mut, con paralelismo y cruce en ctra. E-20".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Enllaç al projecte:
· Projecte en pdf

Exp. Núm. 3191/2021

"Servicio de asistencia técnica y consultoría para la actualización del padrón municipal de habitantes y del censo de vivienda (emisión de datos, cartografías e informes de situación de la vivienda en el TM Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 21 de setembre de 2021
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28434/2021

"Projecte d'excavació arqueològica preventiva al solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila (Eivissa)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 30444/2021

"Subministrament mobiliari per adequació de l'oficina Fablab d'Eivissa pel procediment abreujat simplificat. Projecte cofinançat per fons Europeu desenvolupament regional, EDUSI".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat