Gener 18, 2021

Exp. Núm. 3095/2017

"Servei de teleassistència domiciliaria"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 68 de 3 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7610/2017

"Servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació d'una mancomunitat entre els municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany per a la gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram dels dos municipis"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 61 de 18 de maig de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 6366/2017

"Subministrament i instal·lació de fanals solars per a la modernització de l'enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d'en Bossa en el terme municipal d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 50 de 27 d'abril de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 5938/2017

"Neteja dels vidres de les dependències municipals"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 47 de 20 d'abril de 2017

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'estat

Exp. Núm. 9/14

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d'en Bossa) per als anys 2014-2017"

Nota informativa:
Es fa públic que per a la presentació de les sol·licituds corresponents al lots deserts de "Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2017", únicament es permetrà la presentació d'instàncies de forma presencial al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa ubicat al carrer Canàries, 35, o bé a la plaça d'Espanya, 1.

Llegeix més...