Març 05, 2021

Exp. Núm. 13754/2017

"Serveis per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal per la campanya nadalenca 2017-2018"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 119 de 28 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13397/2017

"Reposició de la pavimentació asfàltica de Can Escandell"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri, el preu.
Data publicació BOIB: núm. 118 de 26 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13386/2017

"Obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Can Misses ll TM Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 118 de 26 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 13448/2017

"Obres del carril bici en l'Avda. Sant Jordi entre els carrers Músic Vicent Mayans Marí i de les Alzines"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 117 de data 23 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 10412/2017

"Suministro de vestuario reglamentario para la Policía Local de TM Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 25 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Enllaç a:
· Excel vestuari

Exp. Núm. 12339/2017

"Contratación asesoramiento técnico proyecto Intherwaste y servicio de auditoria contable de primer nivel por lotes"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 106 de 29 d'agost de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
·
Plataforma de l'Estat