Març 07, 2021

Exp. Núm. 2217/2018

"Subministrament de productes de neteja."

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 24 de febrer de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 1731/2018

"Obres de millora de paviment de pistes d'atletisme del poliesportiu municipal de Can Misses"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 17 de febrer de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 1721/2018

"Obres de restauració i impermeabilització de grades del lateral de l'estadi de Can Misses"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 17 de febrer de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 748/2018

"Contrato administrativo especial para la explotación del bar cafetería de Can Botino"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació al BOIB: 27 de gener de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 594/2018

"Assistència tècnica, econòmica i jurídica para la elaboració de estudio de alternatives de modalitat de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa".

Tramitació:
Contracte menor amb publicitat
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 27 de gener de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19271/2017

"Servicio de gestión de documentos y mantenimiento asociado de licencia de software de los sistemas, subsistemas y módulos de gestión que integra la aplicación informática para la gestión integral de la Policia Local"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 20 de gener de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat