Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei citologies i ecografies ginecològiques pels empleats públics de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus organismes dependents, patronats municipals”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat